Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie is voor gezonde mensen, die willen werken aan hun eigen verantwoordelijkheid en vanuit hun belemmeringen meer in hun kracht willen komen. Psycho is binnen en sociaal is naar buiten. Soms loop je vast van binnen, bijvoorbeeld door gevoelens van angst, onzekerheid, minderwaardigheid, gemis of frustratie. Dit kan zich uiten van buiten door bijv. eenzaamheid, stress- of burn-out klachten. Belangrijk is om deze gevoelens te leren uiten zodat je er minder last van krijgt.

Bij anderen begint het van buiten bijvoorbeeld door een heftige gebeurtenis, conflicten op je werk of in je relatie. Dan is vaak de weg naar binnen te gaan. In psychosociale therapie gaat het over de ontmoeting in het hier en nu met jezelf en anderen.

Specialisaties m.b.t. thema en problematieken:

 • Angst en onzekerheid
 • Stress en burn-out
 • Rouw en verlies (waaronder overlijden, scheiding, verlies van werk)
 • Assertiviteit (omgaan met grenzen, nee zeggen)
 • Somberheid en depressie
 • Identiteitsvragen (waaronder LHBTIQ+-vragen)
 • Omgaan met agressie
 • Omgaan met familie
 • Zingevingsvragen
 • Relatie- en gezinsvragen
 • Omgaan met traumagevoelens (waaronder EMDR therapie)

Werkwijze

In het eerste kennismakingsgesprek staat het verkennen van je vraag, klacht of probleem centraal waarbij toegewerkt wordt naar een plan van aanpak met heldere, haalbare doelen. Meestal duurt de therapie 5 tot 8 gesprekken afhankelijk van de vraag. Soms is het wenselijk dat de therapie langer duurt.

Mijn uitgangspunt is zo kort mogelijk waarbij ik sterk gericht ben op mogelijkheden die nog niet in beeld zijn. Naast de gespreksvorm wordt ervaringsgericht en met opdrachten gewerkt. Mocht de therapie te weinig betekenen, dan wordt gekeken naar een goede doorverwijzing.

Als psychosociaal therapeut heb ik mij onder andere geschoold bij Phoenix Opleidingen en sta ik geregistreerd als psychosociaal therapeut, relatietherapeut en supervisor bij het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen). Dit betekent dat therapie meestal vergoed wordt uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. Informeer vooraf naar de mogelijkheden bij uw eigen zorgverzekeraar met vermelding van de AGB-codes (zie rubriek tarieven).

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Ook gaat het niet ten koste van uw eigen risico.